Techstep Masterclass: Ledelse

Av Børge Astrup, CEO i Techstep

Ledelse: Intro


Å lykkes med disrupsjon – fokus på kompetanse, effektivitet og bærekraft

Det stilles store krav til dagens virksomheter og ledere. I Techstep Masterclass: Ledelse vil Børge Astrup, CEO i Techstep, dele innsikt og tanker om bedriftsledelse i en tid med digital disrupsjon.

Børge vil ta deg gjennom hvordan du kan gjøre organisasjonen mer effektiv, fremme topptalenter og team, samt hvordan bærekraft sømløst kan integreres som en del av selskapets mål og overordnede strategi.

Registrer deg her og få tilgang