Techstep Masterclass: Mobilitetsforum 2021

Årets viktigste online event om mobilitet fra Techstep

Mobilitetsforum 2021: Intro


Join the deskless revolution

Når enhver virksomhet - uansett bransje eller størrelse - aktivt må forholde seg til økt teknologibruk for å lykkes, settes både ledere og ansatte på helt nye prøver. Basert på utviklingstrekk og erfaringer som er høstet gjennom det siste annerledesåret, tar vi for oss hva som skal til for å sikre økt konkurransekraft í kampen om kundene og de rette ansatte i fremtidens mobile arbeidsliv.

Registrer deg her og få tilgang