Techstep Masterclass: Offentlig sektor

Av Ingunn Løvhaug, Key Account Manager i Techstep

Offentlig sektor: Intro


Mobil digitalisering for offentlig sektor: Bedre tjenester for innbyggerne, enklere hverdag for de ansatte

Det er vel ingen grunn til at ansatte i Offentlig sektor ikke skal ha tilgang på de beste arbeidsverktøyene?

Ingunn Løvhaug, Key Account Manager i Techstep, har lang erfaring med teknologi for offentlig sektor. I Techstep Masterclass: Offentlig Sektor tar hun for seg hvordan offentlig sektor kan kjøpe på mest mulig sikker og miljøvennlig måte, og samtidig redusere sine totale kostnader knyttet til mobile arbeidsverktøy.

Registrer deg her og få tilgang